Freshmagazine.se

Opera

Opera är en sorts musikteater som består av sång och teater. Opera är en genre och inte ett sångsätt, men många associerar opera med det karaktäristis

kheera