Freshmagazine.se

Svenskars kulturvanor

Kultur är ett brett begrepp som innefattar många olika aktiviteter. Det är ett paraplybegrepp för konst och olika konstnärliga uttryck. Det innefattar inte bara konst utan även värderingar, språk, seder, religion och mycket mer. Det anses viktigt för olika nationer att värna om sin unika kultur. Därför är kultur ett viktigt politiskt område både på EU-nivå, nationell nivå och lokal nivå. Här får du veta mer om vilken sorts kulturform som är populär bland svenskar.

Den statliga kulturpolitiken syftar till att främja kulturlivet och göra det möjligt för svenskar att ta del av. Kön, ålder, geografi och inkomst ska inte påverka möjligheten att njuta av kultur. Svenskar gillar kultur och det är främst kvinnor som är kulturaktiva. Bland svenskar i åldern 16-85 är den mest populära kulturaktiviteten att lyssna på musik. Allt fler deltar i någon form av studiecirkel och kursverksamhet. Därefter följer att titta på film och läsa en bok. Några av de minst populära kulturaktiviteterna är att gå på konsert och dansföreställning.

Studien visar även att kultur, framför allt traditionell kultur som teater och opera, främst utövas av personer med högre utbildning. Personer i storstäder har större utbud av kulturaktiviteter.

kheera