Freshmagazine.se

Är elräkningen för underhållning för hög?

Idag äger de flesta en eller flera datorer, mobiltelefoner, musikspelare och skärmspelare av olika slag. Det har även gått ner i åldrarna och det förekommer ofta att dagisbarn leker med en surfplatta istället för att leka med något som inte inkluderar en skärm. Elräkningen för dessa elektriska produkter har därför blivit markant högre än tidigare, men det finns en lösning.

Medievanorna har ändrats mycket de senaste årtiondena och det har även elförbrukningen gjort i samma takt. Att se över sin elförbrukning och kolla upp företag som https://www.tibber.com/se/ kan därför vara fördelaktigt för att få koll på sin elförbrukning.

Medievanorna nu och då

När tv-apparaterna kom brukade alla i en familj samlas vid en och samma tv. Vissa hade råd att äga två eller fler tv-apparater, men ingen ägde varsin mobil, dator eller surfplatta. När datorn kom in i hemmet var det vanligt att en familj hade en eller två datorer per hushåll och man fick således samsas om skärmtiden. Idag är det annorlunda.

Bara det senaste årtiondet har sättet vi använder vår mobil och dator på radikalt förändrats. Förutom att de flesta äger en mobil kan den dessutom användas till så mycket mer än vad mobiltelefonerna tidigare kunde brukas till. Dessutom har det tillkommit andra medieprodukter på marknaden, som exempelvis Ipad.

Till skillnad från förr, har de flesta familjemedlemmar idag varsin mediespelare, mobil och/eller dator och kan på så vis själva välja vad de vill se eller höra. Det har bidragit till en stor skillnad i förbrukningen av el.

Var det bättre förr?

Många hävdar att det ökande användandet av medieprodukter, som mobil och dator, har medfört en högre andel med psykisk ohälsa i samhället. Eftersom skärmanvändandet dessutom gått ner i åldrarna i takt med att den psykiska ohälsan hos unga har ökat, är det många som hävdar att det finns ett samband.

I hälsoundersökningar är det många som uppger att de lider brist på sömn och att en bidragande faktor är beroendet av skärmen. En del hävdar även att strålningen från 4G och i vissa fall 5G, har en negativ påverkan på deras välbefinnande.

Kanske kan en lösning därför vara att stänga av WIFI på nätterna som ett sätt att vänja sig av med skärmen, undvika strålningen och spara på elförbrukningen – samtidigt som man sover.

kheera