Bli medlem

Fyll i fälten nedan och tryck på "slutför" för att skapa ett gratis medlemskap hos Lundastudent.se. Som medlem får du ta del av exklusiva funktioner och erbjudanden från oss och våra samarbetspartners.

Genom att trycka på knappen "bli medlem" accepterar du samtidigt våra allmänna villkor!

Allmäna villkor

1 Övergripande
Freshmagazine.se är en utvecklad och framarbetad idé utförd av Made By Svanmark. Ett företag i Öresundsregionen som tillhandahåller webblösningar. Fresh Magazine är en fashion-, nöjes- och livsstilssida på nätet med artiklar, reportage, intevjuer, community, vimmel, guider och bloggar. Freshmagazine.se kommer att göra allt för att förhindra etiska uttalanden som kan verka stötande eller rasistiska. Anser vi som arbetar med sidan att en medlem bryter våra allmänna villkor och går över gränsen stängs personen av från sidan. Anser någon av våra medlemmar att en person uppför sig illa eller bryter mot lagen skall detta anmälas till support@freshmagazine.se.

2 Regler
Vi kräver att du som medlem följer en såkallad netiquette, använder ett vårdat språk och visar respekt mot andra medlemmar. Att medvetet ange felaktiga uppgifter måste efter tillsägning rättas till, om inte kommer ditt konto att upphöra. Vid felaktiga uppgifter kan skadeståndsyrkan utgå.

3 Lag & Rätt
Freshmagazine.se förbehåller sig rätten för allt publicerat material. Vi tillåter ingen illegal verksamhet som utnyttjas genom vår sida för att sprida kränkande åsikter eller material som är copyrightskyddat, obscent eller på annat sätt strider mot Sveriges Rikes Lag.

3:1
Vi förbjuder all publicering som innehåller barnpornografi, tidelag, incest, illegala droger, piratkopierad programvara, spam, trakasserier, våld, oanständighet, hot, rasistiska och pornografiska budskap samt olovlig marknadsföring.

3:2
Du skall vidare ej sända eller sprida material som kan skada eller orsaka störningar på en annan användares dator eller som gör att obehöriga får åtkomst till programvara eller webbplatser.

3:3
Alla försök till intrång i Freshmagazine.se system kommer att polisanmälas.

3:4
Du har ingen rätt att använda freshmagazine.se i eget kommersiellt syfte, som t.ex. försäljning eller reklam för en kommersiell verksamhet. Vid upptäckt fall kommer skadestånd att yrkas.

3:5
Du får inte använda någon av kommunikationstjänsterna på Freshmagazine.se i syfte att hänvisa till webbplatser som bryter mot dessa regler för uppförande. Freshmagazine.se tar inget ansvar för medlemmarnas syfte med att använda våra tjänster.

3:6
För presentation av kommersiella budskap i någon som helst form krävs tillstånd från Freshmagazine.se. Presentation av kommersiella budskap utan tillstånd kan leda till skadeståndsyrkan.

3:7
Om en person inte uppgivit rätta uppgifter leder det till att användaren stängs av från sidan.

3:8
Respektive medlem ansvarar för allt eget publicerat material ej strider mot upphovslagen enligt Sveriges Rikes Lag. Spridning av skyddat material kan leda till stämning och att era uppgifter lämnas till polisen vid förfrågan från svensk polis.

Övriga lagar som gäller även på Freshmagazine.se Lagen (1960:729) om upphovsrätt - Brottsbalken 1962:700 uppvigling - Brottsbalken 1962:700 hets mot folkgrupp - Brottsbalken 1962:700 barnpornografibrott - Brottsbalken 1962:700 olaga våldsskildring - Brottsbalken 1962:700 olaga hot - Brottsbalken 1962:700 ofredande - Brottsbalken 1962:700 ärekränkning - Brottsbalken 1962:700 pornografisk bild - Brottsbalken 1962:700 pornografisk text - Narkotikastrafflagen 1968:64 narkotikabrott

4 Vid regelbrott
Freshmagazine.se kan utan förvarning, ta bort innehåll och blockera medlemmar om någon av ovanstående regler bryts. Moderatorn på freshmagazine.se har enväldig beslutsrätt i frågan när något innehåll eller någon medlem skall tas bort. Om ett brott har begåtts kommer detta leda till rapportering hos respektive Internetleverantör för vidare polisanmälan. Vi lagrar IP-adresser på samtliga medlemmar just av denna anledning.

5 Angående dina uppgifter
Samtliga uppgifter som lagras på Freshmagazine.se inkl de användarna lämnar ut om sig själva går direkt till Made By Svanmark's egendom och kan komma att användas i kommersiella syften. Dina medlemsuppgifter kommer dock inte användas på annat sätt än att ge dig tillgång till information och tjänster från Made By Svanmark, eller tredje part godkänd av Made By Svanmark.

6 Information om cookies
En cookie är en liten textfil som t.ex. kan innehålla inställningar, gjorda val och/eller användarinformation. Den sparas ner på din dator då du besöker webbplatsen. Du kan själv göra inställningar i din webbläsare om du vill tillåta cookies eller inte. Tjänsterna på Freshmagazine.se kan fungera utan cookies, men för säkerhets skull rekommenderar vi att ni har cookie-funktionalitet påslaget.

7 Drift
Vi garanterar ingen 100 % driftsäkerhet av mms, sms, databas inlägg, meddelanden och annan skriven information till databas som när som helst kan gå förlorad utan någon som helst förvarning eller ersättning.

8 MMS/SMS
Det betyder alltså att freshmagazine.se inte betalar ut någon ersättning för skickade mms/sms där tjänsten fallerat eftersom tjänsten ej ägs, administreras av Made By Svanmark. Made By Svanmark avsäger sig allt ansvar över driftsäkerhet efter att ett sms har skickats. Vi kan heller inte garantera att bilder som skickats från Freshmagazine.se till användarnas mobiltelefoner är optimerade för varje unik mobiltelefon. Tjänsten fungerar till Telia, Telenor samt Tele2Comviq. Ö–vriga operatörer kan ej garanteras.

9 Slutord
Alla villkor skrivna här kan ändras och du bör återkomma till denna villkorstext för att se eventuella ändringar.Made By Svanmark kan kräva att nytt avtal måste accepteras för att få fortsatt tillgänglighet på Freshmagazine.se. Genom att godkänna detta avtal godkänner du att dina uppgifter lagras och publiceras för allmän tillgång enligt personuppgiftslagen PUL. Ö„r du under 18 år uppfyller du ej de kriterier som krävs för medlemskap. Om du inte uppfyller villkoren eller godkänner detta avtal och dessa förhållningsregler ber vi dig avsluta registreringen nu.Made By Svanmark reserverar sig för eventuella tryckfel samt rätten att skjuta till retroaktiva regler och bestämmelser.

Made By Svanmark 2009-10-18